Learn Catalan Online

English To Catalan
Hi! Hola!
Good morning! Bon dia!
Good afternoon! Bona tarda!
Good evening! Bona vesprada!
Welcome! (to greet someone) Benvingut/da!
Hello my friend! Hola amic/ga meu/meva!
How are you? (friendly) Com ets? / Com et va?
How are you? (polite) Com és vostè? / Com li va?
I'm fine, thank you! Estic bé, gràcies!
And you? (friendly) I tu?
And you? (polite) I vostè?
Good
Not so good No pas bé
Long time no see Fa tant de temps que no ens veiem
I missed you T'he trobat a faltar. / T'he enyorat.
What's new? Què hi ha de nou?
Nothing new Res de nou.
Thank you (very much)! (Moltes) gràcies!
You're welcome! (for "thank you") De res!
My pleasure Un plaer
Come in! (or: enter!) Entra! / Entri!
Make yourself at home! Com si fossis/fos a casa teva/seva!
Have a nice day! Que tinguis un bon dia!
Good night! Bona nit!
Good night and sweet dreams! Bona nit i dolços somnis!
See you later! Fins ara!
See you soon! Fins aviat!
See you tomorrow! Fins demà!
Good bye! Adéu!
Have a good trip! Que tinguis un bon viatge!
I have to go Me n'haig d'anar
I will be right back! Ara torno!
Good luck! Molta sort!
Happy birthday! Feliç aniversari!
Happy new year! Feliç any nou!
Merry Christmas! Bon nadal!
Happy day! Feliç Diada!
Happy Holidays! Bones festes!
Congratulations! Felicitats!
Enjoy! (or: bon appetit) Que aprofitis!
Bless you (when sneezing) Salut!
Best wishes! Bona sort!
Cheers! (or: to your health) Salut!
Accept my best wishes Que t'ho sigui(n) lleu
What's your name? Com et dius?
My name is (John Doe) Em dic (...)
Nice to meet you! Encantat de conèixe't.
Where are you from? D'on ets?
I'm from (the U.S/ Catalonia) Sóc de (dels Estats Units/Catalunya)
I'm (American/ Spanish) Sóc americà(na)/espanyol(a)
Where do you live? On vius?
I live in (the U.S/ Catalonia) Visc a (als Estat Units/Catalunya)
Do you like it here? T'agrada estar aquí?
Catalonia is a beautiful country Catalunya és un país molt bonic
What do you do for a living? De què treballes?
I'm a (teacher/ student/ engineer) Sóc (professor(a)/estudiant(a)/enginyer(a)
Do you speak (English/ Catalan)? Parles (anglès/català)?
Just a little Una mica/miqueta
I like Catalan M'agrada el català
I'm trying to learn Catalan Estic intentant aprendre català
It's a hard language És una llengua difícil
It's an easy language És una llengua fàcil
Oh! That's good! Ah! Què bé!
Can I practice with you? Puc practicar amb tu?
I will try my best to learn Intentaré fer tot el que pugui per aprendre
How old are you? Quants anys tens?
I'm (twenty one, thirty two) years old Tinc (vint-i-un, trenta-un) anys
It was nice talking to you! Ha sigut un plaer parlar amb tu
It was nice meeting you! Ha sigut un plaer conèixe't
Mr.../ Mrs. .../ Miss... Senyor (Sr.).../ Senyora (Sra.).../ Senyoreta (Srta.)...
This is my wife Aquesta és la meva dona/senyora
This is my husband Aquest és el meu marit
Say hi to Thomas for me Digues-li hola a en Thomas de part meva.
Are you free tomorrow evening? Estàs lliure demà a la tarda?
I would like to invite you to dinner M'agradaria convidar-te a sopar
You look beautiful! (to a woman) Et veig molt guapa!
You have a beautiful name Tens un nom molt bonic
Can you tell me more about you? Em pots explicar més de tu?
Are you married? Estàs casat/da?
I'm single Estic solter/a
I'm married Estic casat/da
Can I have your phone number? Em dónes el teu número de telèfon?
Can I have your email? Em dónes el teu correu electrònic?
Do you have any pictures of you? Tens algunes fotos teves?
Do you have children? Tens fills?
Would you like to go for a walk? T'agradaria passejar una mica?
I like you M'agrades
I love you T'estimo
You're very special! Ets molt especial!
You're very kind! Ets molt maco/a!
I'm very happy Estic molt content/a
Would you marry me? Et casaries amb mi?
I'm just kidding Estic de broma
I'm serious Ho dic seriosament
My heart speaks the language of love El meu cor parla el llenguatge de l'amor
Sorry! (or: I beg your pardon!) Perdona!
Sorry (for a mistake) Perdó
No problem! Cap problema!
Can you repeat please? Ho pots repetir, si us plau?
Can you speak slowly? Pots parlar poc a poc?
Can you write it down? Ho pots escriure?
Did you understand what I said? Has entès el que he dit?
I don't understand! No entenc!
I don't know! No sé! / No ho sé!
What's that called in Catalan? Com es diu en català?
What does that word mean in English? Com es diu això en anglès?
How do you say "thanks" in Catalan? Com es diu "thank you" en català?
What is this? Què és això?
My Catalan is bad El meu català no és bo
Don't worry! No et preocupis!
I agree with you Estic d'acord amb tu
Is that right? Està bé?
Is that wrong? Està malament?
What should I say? Què hauria de dir?
I just need to practice Només necessito practicar
Your Catalan is good El teu català està bé
I have an accent Tinc accent
You don't have an accent No tens pas cap accent
Excuse me! (before asking someone) Perdoni!
I'm lost Estic perdut/da
Can you help me? Em pots ajudar?
Can I help you? Et puc ajudar?
I'm not from here No sóc d'aquí
How can I get to (this place, this city)? Com arribo a ...?
Go straight Tot recte
Then Llavors
Turn left Gira/i a l'esquerra
Turn right Gira/i a la dreta
Can you show me? M'ho mostres?
I can show you! T'ho mostro!
Come with me! Vine amb mi!
How long does it take to get there? Quant de temps tarda en arribar-hi?
Downtown (city center) Centre de la ciutat
Historic center (old city) Ciutat vella
It's near here Està a prop d'aquí
It's far from here Està lluny d'aquí
Is it within walking distance? Es pot anar caminant?
I'm looking for Mr. Smith Busco al Senyor Smith
One moment please! Un moment, si us plau!
Hold on please! (when on the phone) Esperi un moment, si us plau!
He is not here No és pas aquí
Airport L'aeroport
Bus station Estació de autobus
Train station Estació de tren
Taxi El taxi
Near A prop
Far Lluny
Help! Socors!
Stop! Para!
Fire! Foc!
Thief! Lladre!
Run! Corre!
Watch out! (or: be alert!) Compte!
Call the police! Truca a la policía!
Call a doctor! Truca a un mitjà!
Call the ambulance! Truca a una ambulància!
Are you okay? Estàs bé?
I feel sick Em trobo malament
I need a doctor Necessito un mitjà
Accident Accident
Food poisoning Intoxicació alimentària
Where is the closest pharmacy? On és la farmàcia més a prop?
It hurts here Em fa mal aquí
It's urgent! És urgent!
Calm down! Calma't!
You will be okay! Estaràs bé!
Can you help me? Em pots ajudar?
Can I help you? Et puc ajudar?
I have a reservation (for a room) Tinc reserva
Do you have rooms available? Tens habitacions disponibles?
With shower / With bathroom Amb dutxa / Amb bany
I would like a non-smoking room Voldria una habitació no-fumador
What is the charge per night? Quant val la nit?
I'm here on business /on vacation Estic de negocis/vacances
Dirty Brut/a
Clean Net/a
Do you accept credit cards? Acceptes/s'accepta targetes de crèdit?
I'd like to rent a car Voldria lloguer un cotxe
How much will it cost? Quant valdria?
A table for (one / two) please! Taula per a un/dos si us plau!
Is this seat taken? Està lliure aquest seient?
I'm vegetarian Sóc vegetarià/na
I don't eat pork No menjo porc
I don't drink alcohol No bec alcohol
What's the name of this dish? Com es diu aquest plat?
Waiter / waitress! Cambrer / Cambrera!
Can we have the check please? Ens pot donar la compte, si us plau?
It is very delicious! Està molt ric!
I don't like it No m'agrada
Shopping Expressions
How much is this? Quant val?
I'm just looking Només estic mirant
I don't have change No tinc canvi
This is too expensive És massa car/a
Expensive Car/a
Cheap Barat/a
What time is it? Quina hora és?
It's 3 o'clock Són les tres
Give me this! Dóna'm això!
Are you sure? N'estàs segur/a?
Take this! (when giving something) Pren-ho!
It's freezing (weather) Fa tanta fred
It's cold (weather) Fa fred
It's hot (weather) Fa calor
Do you like it? T'agrada?
I really like it! M'agrada molt!
I'm hungry Tinc gana
I'm thirsty Tinc set
He is funny És graciós
In The Morning Al matí
In the evening A la tarda
At Night A la nit
Hurry up! Espavila!
This is nonsense! (or: this is craziness) És cosa de bojos!
My God! (to show amazement) Déu n'hi do!
Oh gosh! (when making a mistake) Merda!
It sucks! (or: this is not good) Quina putada!
What's wrong with you? Què et passa?
Are you crazy? T'has tornat boig?
Get lost! (or: go away!) Ves te'n!
Leave me alone! Deixa'm!
I'm not interested! No n'estic interessat/da!
Dear John Benvolgut Joan
My trip was very nice El meu viatge va ser molt bo
The culture and people were very interesting La cultura i la gent van ser molt interessants
I had a good time with you Vaig passar bon temps amb tu
I would love to visit your country again M'encantaria tornar a visitar el teu país
Don't forget to write me back from time to time No oblidis pas d'escriure'm de tant en tant
Good Bo / Bé
Bad Mal / Malament
So-so (or: not bad not good) Així així
Big Gran
Small Petit/a
Today Avui
Now Ara
Tomorrow Demà
Yesterday Ahir
Yes
No No
Fast Depressa
Slow Lent/a
Hot Calent/a
Cold Fred/a
This Aquest/a (Això)
That Aquest/a (Això)
Here Aquí
There Allí
Me (ie. Who did this? - Me) Jo
You Tu
Him Ell
Her Ella
Us Nosaltres
Them Ells/elles
Really? De veritat?
Look! Mira!
What? Què?
Where? On?
Who? Qui?
How? Com?
When? Quan?
Why? Per què?
Zero Zero
One Un/una/u
Two Dos/dues
Three Tres
Four Quatre
Five Cinc
Six Sis
Seven Set
Eight Vuit
Nine Nou
Ten Deu

Popular Posts