Learn Afrikaans Online

English to Afrikaans
Hi! Haai!
Good morning! Goeie môre!
Good afternoon! Goeie middag!
Good evening! Goeie naand!
Welcome! (to greet someone) Welkom!
Hello my friend! Hallo my vriend!
How are you? (friendly) Hoesit?
How are you? (polite) Hoe gaan dit?
I'm fine, thank you! Ek's goed, dankie!
And you? (friendly) En jy?
And you? (polite) En u?
Good Goed
Not so good Nie so goed nie
Long time no see Lank laas gesien
I missed you Ek het na jou verlang
What's new? Wat's nuut?
Nothing new Niks nuut nie
Thank you (very much)! (Baie) dankie!
You're welcome! (for "thank you") Plesier!
My pleasure Plesier!
Come in! (or: enter!) Kom binne!
Make yourself at home! Maak jouself tuis!
Have a nice day! Geniet die dag!
Good night! Goeie nag!
Good night and sweet dreams! Goeie nag en soet drome!
See you later! Sien jou later!
See you soon! Sien jou binnekort!
See you tomorrow! Sien jou môre!
Good bye! Tot siens!
Have a good trip! Geniet die reis!
I have to go Ek moet gaan
I will be right back! Ek is nou terug!
Good luck! Geluk!
Happy birthday! Gesёende Verjaarsdag!
Happy new year! Gesёende Nuwe Jaar!
Merry Christmas! Gesёende Kersfees!
Happy Easter Gesёende Paasfees
Happy Holidays! Lekker vakansie!
Congratulations! Veels geluk!
Enjoy! (or: bon appetit) Geniet dit!
Bless you (when sneezing) Wees gesёend!
Best wishes! Beste wense!
Cheers! (or: to your health) Gesondheid!
Accept my best wishes Aanvaar (asseblief) my beste wense
What's your name? Wat is jou naam?
My name is (John Doe) My naam is (Jan Raap)
Nice to meet you! Bly te kenne!
Where are you from? Waar is jy vandaan?
I'm from (the U.S/ South Africa) Ek is van die Vereenigde State van Amerika / Suid Afrika
I'm (American/ South African) Ek's Amerikaans / Suid Afrikaans
Where do you live? Waar bly jy?
I live in (the U.S/ South Africa) Ek bly in the Vereenigde State van Amerika / Suid Afrika
Do you like it here? Hou jy van die lewe hier? (die lewe = life)
South Africa is a beautiful country Suid Afrika is 'n pragtige land
What do you do for a living? Wat doen jy vir 'n bestaan?
I'm a (teacher/ student/ engineer) Ek's 'n onderwyser/student/ ingenieur
Do you speak (English/ Afrikaans)? Praat jy (Engels/Afrikaans)?
Just a little Net 'n bietjie
I like Afrikaans Ek hou van Afrikaans
I'm trying to learn Afrikaans Ek probeer Afrikaans leer
It's a hard language Dis 'n moeilike taal
It's an easy language Dis 'n maklike taal
Oh! That's good! O! Dis goed!
Can I practice with you? Kan ek dit met jou beoefen?
I will try my best to learn Ek sal my bes probeer om te leer
How old are you? Hoe oud is jy?
I'm (twenty one, thirty two) years old Ek's een-en-twintig/ twee en dertig jaar oud?
It was nice talking to you! Dit was lekker om met jou te praat!
It was nice meeting you! Dit was goed om jou te ontmoet!
Mr.../ Mrs. .../ Miss... Meneer (Mnr) Mevrou (Mev.) Mejuffrou (Mej.)
This is my wife Dit is my vrou
This is my husband Dit is my man
Say hi to Thomas for me Sê vir Thomas ek se hallo / Sê vir Thomas ek stuur groete
Are you free tomorrow evening? Is jy beskikbaar môre aand?
I would like to invite you to dinner Ek wil vir jou nooi vir aandete?
You look beautiful! (to a woman) Jy lyk mooi or Jy lyk fantasties
You have a beautiful name Jy't 'n mooi naam
Can you tell me more about you? Vertel my meer omtrent jouself
Are you married? Is jy getroud?
I'm single Ek's ongetroud
I'm married Ek's getroud
Can I have your phone number? Kan ek jou kontak nommer kry?
Can I have your email? Kan ek jou e-pos adres kry?
Do you have any pictures of you? Het jy prente van jouself?
Do you have children? Het jy kinders?
Would you like to go for a walk? Wil jy gaan vir 'n uitstappie?
I like you Ek hou van jou
I love you Ek is lief vir jou
You're very special! Jy's baie spesiaal
You're very kind! Jy's baie gaaf!
I'm very happy Ek's baie gelukkig
Would you marry me? Sal jy met my trou?
I'm just kidding Ek terg maar net
I'm serious Ek's ernstig
My heart speaks the language of love My hart praat die taal van liefde
Sorry! (or: I beg your pardon!) Verskoon my
Sorry (for a mistake) Jammer
No problem! Geen probleem nie!
Can you repeat please? Kan jy (dit) herhaal asseblief? (dit = it)
Can you speak slowly? Kan jy stadig praat?
Can you write it down? Kan jy dit neerskryf?
Did you understand what I said? Het jy verstaan wat ek gesê het?
I don't understand! Ek verstaan nie!
I don't know! Ek weet nie!
What's that called in Afrikaans? Wat noem jy dit in Afrikaans?
What does that word mean in English? Wat beteken daardie woord in Engels?
How do you say "thanks" in Afrikaans? Hoe sê 'n mens 'thank you' in Afrikaans?
What is this? Wat is dit?
My Afrikaans is bad My Afrikaans is sleg
Don't worry! Moet nie bekommerd wees nie!
I agree with you Ek stem saam met jou
Is that right? Is dit reg?
Is that wrong? Is dit verkeerd?
What should I say? Wat moet ek sê?
I just need to practice Ek moet dit net beoefen
Your Afrikaans is good Jou Afrikaans is goed
I have an accent Ek het 'n aksent
You don't have an accent Jy het nie 'n aksent nie
Excuse me! (before asking someone) Verskoon my!
I'm lost Ek's verlore
Can you help me? Kan jy my help?
Can I help you? Kan ek help?
I'm not from here Ek is nie van hier nie
How can I get to (Cape Town, Pretoria)? Hoe kan ek uitkom by Kaapstad / Pretoria?
Go straight Gaan reguit
Then Dan
Turn left Draai links
Turn right Draai regs
Can you show me? Kan jy vir my wys?
I can show you! Ek kan vir jou wys
Come with me! Kom saam met my!
How long does it take to get there? Hoe lank neem dit om daar te kom?
Downtown (city center) Middestad
Historic center (old city) Historiese Sentrum
It's near here Dis hier naby
It's far from here Dis ver hiervandaan
Is it within walking distance? Is dit binne loopafstand?
I'm looking for Mr. Smith Ek soek vir Meneer Smit?
One moment please! Net 'n oomblik asseblief!
Hold on please! (when on the phone) Net 'n oomblik asseblief!
Here is not here Hy is nie hier nie
Airport Lughawe
Bus station Bus halte
Train station Stasie
Taxi Huur Motor
Near Naby
Far Ver
Help! Help!
Stop! Stop!
Fire! Brand! / Vuur!
Thief! Dief!
Run! Hardloop!
Watch out! (or: be alert!) Kyk uit!
Call the police! Bel die polisie!
Call a doctor! Bel 'n dokter!
Call the ambulance! Bel 'n ambulaans!
Are you okay? Is jy okay? Is jy reg?
I feel sick Ek voel siek
I need a doctor Ek benodig 'n dokter
Accident Ongeluk
Food poisoning Kos vergifting
Where is the closest pharmacy? Waar is die naaste apteek?
It hurts here Dit voel seer hier
It's urgent! Dis dringend!
Calm down! Kalmeer!
You will be okay! Jy sal reg wees!
Can you help me? Kan jy my help?
Can I help you? Kan ek vir jou help?
I have a reservation (for a room) Ek het 'n bespreking (vir 'n kamer)
Do you have rooms available? Het julle kamers beskikbaar?
With shower / With bathroom Met 'n stort / met 'n badkamer?
I would like a non-smoking room ek soek 'n nie-rook kamer
What is the charge per night? Hoeveel kos dit per aand?
I'm here on business /on vacation Ek is hier op besigheid / met vakansie
Dirty Veil
Clean Skoon
Do you accept credit cards? Aanvaar julle krediet kaarte?
I'd like to rent a car Ek wil graag 'n motor huur
How much will it cost? Hoeveel sal dit kos?
A table for (one / two) please! n Tafel vir een/twee asseblief!
Is this seat taken? Is hierdie sitplek beskikbaar?
I'm vegetarian Ek is vegetariёr / 'n groente-eter
I don't eat pork Ek eet nie varkvleis nie
I don't drink alcohol Ek drink nie alkohol nie
What's the name of this dish? Hoe noem jy dit?
Waiter / waitress! Kelner / kelnerin
Can we have the check please? Kan ons die tjek kry asseblief?
It is very delicious! Dis heerlik!
I don't like it Ek hou nie daarvan nie
Shopping Expressions Inkopies
How much is this? Hoeveel kos dit?
I'm just looking Ek kyk maar net
I don't have change Ek het nie kleingeld nie
This is too expensive Dis te duur
Expensive Duur
Cheap Goedkoop
What time is it? Hoe laat is dit?
It's 3 o'clock Dis drie uur
Give me this! Gee my dit!
Are you sure? Is jy verseker?
Take this! (when giving something) Neem dit!
It's freezing (weather) Dis vriesend koud
It's cold (weather) Dis koud
It's hot (weather) Dis warm
Do you like it? Hou jy daarvan?
I really like it! Ek hou regtig daarvan!
I'm hungry Ek's honger
I'm thirsty Ek's dors
He is funny Hy is snaaks
In The Morning In die oggend
In the evening In die aand
At Night Saans
Hurry up! Skud op!
This is nonsense! (or: this is craziness) Dis nonsens! (or) Dis malligheid = its craziness!
My God! (to show amazement) My God!
Oh gosh! (when making a mistake) Ag nee!
It sucks! (or: this is not good) Dis aaklig! (its awful)
What's wrong with you? Wat's fout met jou?
Are you crazy? Is jy mal?
Get lost! (or: go away!) Loop! (Be off!)
Leave me alone! Los my uit!
I'm not interested! Ek stel nie belang nie!
Dear John Liewe Jan
My trip was very nice My reis was baie lekker
The culture and people were very interesting Die kultuur en mense was baie interesant
I had a good time with you Ek het myself geniet hier by jou
I would love to visit your country again Ek sal graag weer hier wil besoek
Don't forget to write me back from time to time Moenie vergeet om vir my gereeld te skryf nie
Good Goed
Bad Sleg
So-so (or: not bad not good) So-so
Big Groot
Small Klein
Today Vandag
Now Nou
Tomorrow Môre
Yesterday Gister
Yes Ja
No Nee
Fast Vinnig / Gou (Fast / Quick)
Slow Stadig
Hot Warm
Cold Koud
This Dit
That Dit / daardie
Here Hier
There Daar
Me (ie. Who did this? - Me) Ek
You Jy
Him Hom
Her Haar
Us Ons
Them Hulle
Really? Rêrig?
Look! Kyk!
What? Wat?
Where? Waar?
Who? Wie?
How? Hoe?
When? Wanneer?
Why? Hoekom?
Zero Nul
One Een
Two Twee
Three Drie
Four Vier
Five Vyf
Six Ses
Seven Sewe
Eight Agt
Nine Nege
Ten Tien

Popular Posts